اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

مدیرعامل دیوار: ساده‌ترین چیزها در ایران مسأله امنیتی است