اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دلیل تیراندازی و کشته شدن ۵ سرباز پادگان کرمان چه بود؟