اخبار جدید سیاسی , ویژه

آقای باهنر مردم چین با روزی یک دلار زندگی نمی‌کنند!