اخبار جدید گوناگون

شرایط پذیرش رشته‌های بدون آزمون دانشگاه‌ها چگونه است؟