اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

کنایه سنگین المیرا شریفی مقدم به انگلیسی صحبت کردن وزیر امور خارجه!