اخبار جدید سیاسی

سردار معروفی: ما نقطه‌ای را می‌زنیم که مردم عادی حضور ندارند