اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بیماران بدحال بیمارستان گاندی به سایر مراکز درمانی منتقل شدند