اخبار جدید اجتماعی و حوادث

در پی آتش سوزی بیمارستان گاندی پرونده قضایی تشکیل می‌شود