اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بیمارستان گاندی تخلیه شد | به هیچکس آسیبی نرسیده است