اخبار جدید فناوری

امکان نصب اپلیکیشن خارج از اپ استور برای آیفون‌ها فراهم می‌شود