اخبار جدید ورزشی

عمر خربین ستاره تیم ملی سوریه بازی با ایران را از دست داد