اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

بودجه صداوسیما در سال آینده ۲۴ هزار میلیارد تومان است