اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی ۱۴ ماه می‌شود