اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

خرید و فروش کارت خوان‌های معاف از مالیات در حال افزایش است