اخبار جدید بین الملل

تعداد کشته و زخمی‌های نظامیان آمریکا به ۳۰ نفر رسید