اخبار جدید بین الملل

ترامپ: بایدن مسئول «این روز وحشتناک» است