اخبار جدید بین الملل

جزئیات تلفات حمله به پایگاه نظامی آمریکا توسط سنتکام اعلام شد