اخبار جدید بین الملل , ویژه

جو بایدن دستور اقدام نظامی در خاورمیانه را صادر کرد