اخبار جدید اقتصادی , ویژه

به جای تعریف از زندگی یک دلاری چینی‌ها فکری به حال رفاه و آسایش ملت ایران بکنید