اخبار برگزیده , اخبار جدید پزشکی

واکنش رئیس نظام پزشکی به درخواست کمک رئیس بیمارستان گاندی از دولت