اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سردار مجید: تا قبل از احراز هویت فرد نباید سیم کارت فعال شود