اخبار جدید سیاسی

واکنش وزارت امور خارجه به بیانیه عربستان و کویت درباره میدان نفتی آرش