اخبار جدید سیاسی

امام جمعه تبریز: شرکت در انتخابات باعث ناامید شدن دشمن می‌شود