اخبار جدید فرهنگی

توضیح دبیر جشنواره فجر درباره حواشی فیلم “بی بدن”