اخبار جدید سیاسی , ویژه

سردار کوثری: ایران هیچ پایگاهی در اهداف مورد حمله آمریکا نداشته است