اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

خاتمی: استفاده نابجا از دین ضررهای فراوانی خواهد داشت