اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت ماهانه به ۲۰۰ عدد یا ۱ میلیارد تومان