اخبار جدید فناوری

ارزش سهام متا یک روزه ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت!