اخبار جدید اجتماعی و حوادث

در اطراف دریاچه ارومیه برای خوشگذرانی چاه حفر می‌کنند!