اخبار جدید اقتصادی

مخبر: بزودی حداقل حقوق بازنشستگان به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد