اخبار جدید ورزشی

سهم هواداران ایرانی در دیدار ایران و قطر فقط ۱۰۰۰ بلیت!