اخبار جدید بین الملل

بیانیه عربستان در مورد عادی‌سازی روابط با اسرائیل