اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

واکنش وزیر کشور به ساخت دیوار بین ایران و افغانستان