اخبار جدید اقتصادی , ویژه

وام فرزندآوری در کره جنوبی ۷۵ هزار دلار و در ایران ۵۴۵ دلار!