اخبار برگزیده , اخبار جدید خودرو

افتتاح خط تولید خودرو ری‌را با حضور وزیر صمت