اخبار جدید اقتصادی

مشکل نقدینگی در بانک‌ها کماکان پابرجاست