اخبار جدید اقتصادی

گوشت وارداتی با قیمت ۲۳۰ تا ۳۷۵ هزار تومان عرضه می‌شوند