اخبار جدید گوناگون

دلیل قطعی کارتخوان‌های نانوایی‌ها در صبح امروز چه بود؟