اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

ویدیو غیراخلاقی دریک در ایکس باعث افزایش چشمگیر دانلود این اپلیکیشن شد!