اخبار جدید فناوری

افتتاح بزرگترین پارک علم و فناوری بین‌المللی در ایران