اخبار جدید پزشکی , اخبار جدید فناوری

مرگ بیمار در حین عمل جراحی توسط یک ربات