اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دیوارنویسی تهدیدآمیز روی ساختمان دیجی کالا