اخبار جدید سیاسی , ویژه

روزنامه همشهری: به همین دلیل که ۲۵ میلیون نفر در راهپیمایی شرکت کردند در انتخابات هم شرکت می‌کنند