اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار تصادفات جاده‌ای منجر به مرگ سال ۱۴۰۱ منتشر شد