اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اختصاص ۵ هزار دستگاه کولر گازی در مناطق محروم توسط سپاه