اخبار جدید خودرو

دبی اولین شهر جهان برای استفاده از تاکسی‌ هوایی برقی