اخبار جدید سیاسی

وزیر ارشاد: چه اشکالی دارد خواننده‌های معروف مالیات بدهند؟