اخبار جدید گوناگون

کارشناس حوزه آب: نرخ خشکسالی در تهران ۳۱ درصد است