اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

وزیر نفت در واکنش به انفجار خطوط گاز: از قبل آمادگی داشتیم