اخبار جدید اقتصادی

آیا یورو دیجیتال بزودی جایگزین پول اروپا می‌شود؟